't pASSt vzw

't pASSt vzw is een begeleidingscentrum 

Normaal- tot hoogbegaafde mensen met een (vermoeden van ) Autisme Spectrum Stoornis (=ASS) en hun directe omgeving kunnen bij ons terecht. 

 Professionele begeleiding en Auti-coaching

Begeleidingscentrum ’t pASSt begeleidt mensen met autisme en doet dat op een laagdrempelige manier. Bij ons stap je binnen zonder verplichtingen, wij ontvangen je met een warm en hartelijk gevoel. Zo organiseren we activiteiten, een open huis dag en t’ pASSt café in vrijblijvende kennismaking. 

Een eerste kennismakingsgesprek gebeurt telefonisch, wil je ingaan op onze uitnodiging dan maken we een afspraak. We tonen je wat we doen en bespreken de zaken die jij graag anders zou zien in je leven. We zijn er om mensen met autisme te steunen en de kwaliteiten van elk, individueel naar boven te halen.

 Hoe gaan we te werk?

We begeleiden de gasten zowel in ons centrum te Geel als aan huis. We ondersteunen op verschillende vlakken met als doel, ze zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Het welzijn van onze mensen staat bovenaan de lijst, daarom ondersteunen we ze zowel emotioneel alsook in praktische zaken. Dat wil zeggen dat we samen met hen werken aan zaken wat voor hen belangrijk is. Voorbeelden hiervan kunnen zijn administratie, winkelen en ziekenhuisbezoeken.

 Aanmelding bij ’t pASSt, wat houdt dat in?

Bij ’t pASSt zorgen we voor een totaalpakket om onze gasten zo goed mogelijk te begeleiden. Het is om die reden dat we samenwerken met privé auti-coaches. Naast het atelier en activiteiten van ’t pASSt is er de gelegenheid tot privé coaching, We ondersteunen elkaar waar nodig. Binnen team  ’t pASSt  kan je bij onze coaches eveneens een afspraak inplannen voor een individuele coaching sessie. Onze gasten kunnen bij hen terecht, in onze privépraktijk, om verder en dieper in te werken op hun persoonlijke moeilijkheden. Hier wordt dan de focus gelegd op de hulpvraag van onze gast.

Onze gasten kunnen zowel vanuit de privé coaching doorgestuurd worden naar ’t pASSt als omgekeerd. Waar je start maakt voor ons niks uit, wij proberen steeds de beste begeleiding te voorzien. Deze coaches zijn van cruciaal belang tijdens onze ateliers en andere activiteiten zoals ’t pASSt café en de open huis dag. Zo bieden we een optimale begeleiding aan voor iedereen die daar nood aan heeft.

 Op professioneel gebied begeleiden en ondersteunen 

- begeleiding aan huis ( = mobiel ) of in ons centrum ( = ambulant )

  •  ondersteuning op verschillende gebieden om zo zelfstandig als mogelijk te functioneren.
  •  individuele globale en psychosociale ondersteuning met aandacht voor het welzijn van de persoon
  • practische ondersteuning zoals administratie, samen winkelen, ziekenhuisbezoek... 

 

- Auti-coach

Onze coach ondersteunt jongeren en volwassenenen, en richt zich vooral op de hulpvraag van de gast. Wat wil dit nu zeggen? Het belang hiervan is een beter beeld te vormen over zichzelf en z'n omgeving. Zo weten ze  wat de hun autisme betekent en wat ze kunnen doen om hun leven te optimaliseren. 

  • Psycho-educatie met het belang om kennis te verwerven over z'n eigen autisme en de gevolgen. 
  • informeren over kennis en vaardigheden om met z'n eigen autisme om te gaan en je eigen leven vorm te geven.
  • aanleren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid
  • In dialoog de regie van het eigen leven in handen te nemen 

 

-  Zinvolle dagbesteding door atelier

Onze ateliers zijn een openingspoort voor onze psychosociale begeleiding en ondersteuning. Het belang van verschillende contexten is een belangrijke bijdrage in de ondersteuning van mensen met autisme en om via creativiteit in verbinding met de ander te komen. We kiezen voor een laagdrempelige en ongedwongen manier, het atelier als een therapeutische ondersteuning, een ervaring welke mee bijdraagt aan een zinvol leven. Er is een aanbod van verschillende ateliers: tekenen, schilderen, keramiek, koken, haken, naaien...  rekening houdend met de interesse van onze deelnemers.

     dagaanbod

  •  dinsdag van 13u00 tot 16u00
  •  donderdag van 11u00 tot 15u00
  •  vrijdag van 14u00 tot 17u00

    avondaanbod